سرویس کردستان
آخرین خبرهای کردستان
انتشار:  یک‌شنبه 4 خرداد 1399  ::  12:15   

آسیب شناسی مراودات نمایندگان ادوار در مجلس/*محمدجواد ضیایی

سرویس کردستان-«محمدجواد ضیایی»؛ پژوهشگر اجتماعی در یادداشتی تحلیلی به کارزار مجلس و آسیب شناسی مراودات نمایندگان ادوار در آستانه آغاز دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی پرداخته است. 

در این یادداشت آمده است: در ادوار مختلف چهره های فراوانی از شهرهای مختلف کشور و استان های کشور روانه مجلس شده اند، به همین مناسبت و در آستانه شروع دوره یازدهم مجلس، تحلیلی بر عملکرد ادوار مختلف نمایندگان مچلس می تواند راهگشا و مفید باشد. بی شک بخش قابل توجهی از افت و خیزهای تاریخ سیاسی کردستان و کل کشور  در این سال ها مربوط به بازیگری سیاسی نمایندگان مردم بوده و هر کدام از این رجل سیاسی منطقه ای به دلایلی محبوب و برخی هم در مقطعی در معرض انتقادات عمومی قرار گرفته اند. تعدادی در میان شناخته شدگان سیاسی کشور جایی برای خود باز کرده و تعدادی دیگر پس از اتمام دوره نمایندگی از بازی سیاست کناره گرفته اند. ضرورت قدردانی از زحمات این افراد بر هیچ فردی پوشیده نیست اما پرواضح است که می بایست راه طی شده و خطاهای رخ داده به منزله چراغی در مسیر آینده سیاست شهرستان افکنده شود تا به کمک جامعه مدنی و بضاعت تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی و تعامل با نماینده منتخب دور یازدهم، آینده ای روشن در مناسبات نماینده با مردم و حاکمیت تدوین و طراحی گردد. در این راستا فرصت ها و تهدیدهایی چند که آسیب شناسی مربوط به مراودات نمایندگان با مردم است و می تواند بر عملکرد آنان هم تأثیرگذار باشد، ذکر می گردد.

* تلاش در جهت مشارکت مؤثر در  قانونگذاری و نظارت قانونی:

قانونگذاری و نظارت به عنوان دو وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی (از ارکان اصلی حاکمیت کشور) تلقی می گردد و به نظر می رسد کنشگری نمایندگان در حوزه نظارت در مقیاس کشوری و در قالب فعالیتهای هدفمند در کمیسیون های مجلس می تواند نقش پررنگتری در ایجاد نفوذ برای نمایندگان شهرستان ها در میان چهره های شاخص سیاسی کشور داشته باشد و تحقق این مهم می تواند یاریگر نماینده شهرستان در امر توسعه ی منطقه ای بوده و صرف معطوف کردن توجهات نمایندگان به نظارت در امورات خرد شهرستانی و حساسیت ها در عزل ها و نصب های منطقه ای و تأثیر پذیری از مشورتهای احساسی در این خصوص قطعاً آسیب زا بوده و در مختل نمودن رسالت اصلی نمایندگی اثرگذار خواهد بود.

* تدوین مدلی مؤثر برای ارتباط اصولی با مردم:

دسترسی بی واسطه به نماینده شهرستان رویه ای کاملاً رایج در روابط با مردم از سوی نمایندگان است که این موضوع می تواند تمرکز یک نماینده را در ایفای نقش و رسالت اصلی نمایندگی منافع عمومی مردم مختل نموده و مانع ایفای نقش مؤثر برای انجام امورات کلان و حیاتی باشد و لازم است برای این مساله یک برنامه تدوین و تلاش گردد سازوکاری دقیق برای احصاء مشکلات و دریافت درخواستهای مردمی ایجاد و موضوع مهم تمرکز نماینده برای امر نقش آفرینی در سیاست های کلان  کشوری مختل نگردد چرا که درگیری بیش از حد در مسائل ریز و خرد منطقه ای و کم اثر بودن در بازیگری سیاسی در سطح کلان کشور در کاهش قدرت نفوذ نماینده تاثیرگذار خواهد بود.

* توجه به بخش های کشاورزی و معدن به عنوان محورهای اصلی توسعه اقتصاد شهرستان:

قطعاً استفاده اصولی از امکانهایی که در مجلس برای تحقق توسعه منطقه ای برای  نمایندگان فراهم است می تواند نماینده شهرستان را به سمت بهره گیری از قابلیتهای نهفته در بخش کشاورزی و معدن شهرستان سوق دهد جایی که بهره مندی صحیح از ظرفیتهای منطقه ای در این حوزه ها امکان خیزشی قابل توجه در توسعه اقتصادی شهرستان را به همراه خواهد داشت.   

* تلاش به منظور تقویت  و حمایت از فعالیت های بخش صنعت در شهرستان

صنعت نحیف ترین بخش اقتصادی شهرستان است و متأسفانه شهرستان قروه با بهره گیری بسیار کم از نیروی انسانی و با ضریب اشتغالزایی ناچیز فراهم آورنده انواع منابع خام برای صنایع مختلف در کشور و حتی خارج از کشور می باشد در حالیکه شرایط مناسب دسترسی جغرافیایی شهرستان به مرکز کشور، منابع آبی و نیروی انسانی جوان و ماهر، این منطقه را  برخوردار از بهترین شرایط برای جلب و توسعه سرمایه گذاریها در این بخش نموده است و تحقق این مسئله می تواند در رونق اقتصادی و اشتغالزایی منطقه تأثیر شگرفی داشته باشد و امید است که نماینده شهرستان در این راستا گام های موثری برداشته و در مسیر تحقق توسعه ایفاگر نقشی بارز باشد. 

* پوپولیسم و آسیبهای ناشی از آن:

پوپولیسم از آسیبهای دنیای سیاست در عرصه نمایندگی مجلس است و نماینده ای که مردم به اشتباه عملکرد او را با شرایط عمرانی شهر و روستای خود می سنجند ممکن است به جای توضیح در مورد وظایف و رسالت و شأن نمایندگی، به نحوی آسیب زا تمامی دوران مسئولیت نمایندگی خود را به دادن وعده های عمرانی سپری نماید، در حالیکه شأن نمایندگی نقش آفرینی در نهاد قانونگذاری است و نظارت بر عملکرد نهادهای اجرایی و قطعاً اسارت در دام پوپولیسم یا عوام فریبی (سهوی یا عمدی) نه تنها نقشی در ایجاد مقبولیت مردمی نخواهد داشت بلکه در مخدوش  نمودن رسالت نماینده اثرگذار خواهد بود.

* حلقه هواداران فایده گرا:

از دیگر مشکلات مسئولیتهای سیاسی در کشور مربوط به حامی پروری ها و شکل گیری طیفی از هواداران منفعت طلب پیرامون سیاسیون است که شامل گروه هائی است که مترصد فرصتهائی برای ارتباط گیری با مسئولین برای تحصیل رانتها و امتیازات هستند که متأسفانه اغلب اتفاق افتاده و شاهد تقلیل شأن نمایندگی مردم به نمایندگی افرادی خاص در گذشته بوده ایم که امید است اینبار شاهد ارتقاء فرهنگ سیاسی و سوق دادن مناسبات میان نماینده منتخب و مردم به سمت و سوی بهره گیری از ظرفیت حضور در پارلمان برای توسعه و برخورداری عموم مردم منطقه از ظرفیت های نمایندگی باشیم.

* حلقه هواداران احساسات گرا:

طیفی از افرادی که متأثر از شرایط و تعصبات سیاسی،  قومی،  قبیله ای، طایفه ای، مذهبی و ... به جای تقلیل مناسبات شخصی خود با نمایندگان به یک قرارداد اجتماعی تلاش می نمایند به هر نحوی و در هر شرایطی شکل گیری روابط منطقی میان مردم و نمایندگان را مختل نموده و متاثر از تعصبات بی پایه و اساس روابط منطقی را به سمت و سوی رفتارهای احساسی و کنشگری های غیر حرفه ای سوق دهند. حضور پررنگ این افراد در عرصه ی سیاست در هر رده ای در کشور همواره آسیب زا بوده و تعاملات منطقی و مبتنی بر حق و تکلیف را به سمن مریدپروری و حمایت گرایی عاطفی سوق داده است./