سرویس کرمانشاه
آخرین خبرهای کرمانشاه
انتشار:  چهارشنبه 14 خرداد 1399  ::  08:40   

به بهانه آغاز بکار مجلس یازدهم؛

کرسی نمایندگی؛ از مطالبه‌گری تا پاسخگویی به مطالبات / بهزاد خالوندی

سرویس کرمانشاه- "مطالبه‌گری، نقد و نظارت بر عملکرد مدیریت دولتی تنها بخشی از مسئولیت‌های نمایندگان است. آن‌ها باید در عین حال به سهم خود پاسخگوی عملکرد خویش در قبال توسعه و اشتغال استان باشند".

 در ادوار مختلف مجلس برخی نمایندگان بیشتر دوست داشته‌اند؛ مطالبه‌گر باشند تا اینکه احیاناَ خود را در مقام پاسخگویی در برابر مطالبات موجود ببینند. در واقع رویکرد برخی به شکلی بوده که بار سنگین مسئولیت توسعه و ایجاد اشتغال را بیشتر متوجه مدیران استانی و وزارت‌خانه‌ها کرده‌اند و خود در این میان اغلب به نقش‌آفرینی در قالب یک منتقد، مطالبه‌گر و احیانا پیگیر امور بسنده کرده‌اند.

 مطالبه‌گری، نقد و نظارت بر عملکرد مدیریت دولتی تنها بخشی از مسئولیت‌های نمایندگان است. آن‌ها باید در عین حال به سهم خود پاسخگوی عملکرد خویش در قبال توسعه و اشتغال استان باشند. واقعیت این است مسئولیت حداقل بخشی از توسعه‌نیافتگی موجود کرمانشاه متوجه نمایندگان ادوار مختلف این استان است و آن‌ها در ابقاء و یا انتصاب بسیاری از مدیران ضعیف نقش آشکاری داشته‌‌اند.

یک نماینده از اختیارات قانونی مناسبی برای مجاب‌کردن وزارت‌خانه‌ها و زیرمجموعه‌های استانی آن‌ها برای پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌آفرین و اشتغال‌زا برخوردار است و تجربه ثابت کرده یک مجمع نمایندگان توانمند واقعا می‌تواند در توسعه استان‌ها و حتی توسعه کشور بسیار اثرگذار باشند. نمونه عینی آن را می‌توان در استان‌های توسعه‌یافته‌ای مانند کرمان، اصفهان و یزد مشاهده کرد. نمایندگان این استان‌ها بعضا نقش بسیار پررنگ‌تری از نمایندگان عالی دولت در روند توسعه داشته‌اند و حتی در سطح ملی هم بسیار اثرگذار بوده‌اند.

برخی از نمایندگان دور جدید استان کرمانشاه از پتانسیل و ظرفیت‌های خوب و امیدوارکننده‌ای برای پیگیری توسعه استان برخوردارند البته به شرطی که با برنامه و هدفمند عمل کنند و وقت و انرژی خود را صرف پیشبرد اولویت‌های توسعه استان کنند.

یک نماینده موفق باید در گام نخست به شناختی دقیق از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های حوزه انتخابیه خویش و همچنین برنامه‌های کلان توسعه استان دست یابد. در گام دوم با توجه به این برایندها، به مشخص‌کردن محورها و حوزه‌های توسعه‌آفرین و اشتغال‌زا بپردازد و از ظرفیت‌های قانونی کرسی نمایندگی به بهترین شکل برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی و فرهنگی مردم استفاده کند. و در گام آخر با همگرایی و هم‌افزایی با دیگر نمایندگان به پیگیری مطالبات کلان و توسعه‌گرایانه استان بپردازد و در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کلان و توسعه‌آفرین اثرگذار باشد‌.

شاید این سطح توقعات از نمایندگان استان کرمانشاه کمی رویایی باشد ولی حداقل انتظار می‌رود آن‌ها در عین مطالبه‌گری و نقد مداوم سیستم اداری و مدیریتی، از مسئولیت‌های خویش در قبال توسعه استان هم قافل نبوده و در برابر آن پاسخگو باشند.

جامعه کرمانشاهی نشان داده اگر کسی خدمت ماندگاری در این استان انجام دهد تا دهه‌های متمادی آن را در حافظه تاریخی خود محفوظ نگاه خواهد داشت و قدردان آن خواهد بود.