سرویس اقلیم کردستان
آخرین خبرهای اقلیم کردستان
انتشار:  دوشنبه 17 شهریور 1399  ::  15:04   

تاسیس گروهی با هدف تشکیل "اقلیم مستقل سلیمانیه"

سرویس عراق و اقلیم کردستان – در شهر سلیمانیه طرحی با هدف تبدیل این استان به اقلیم مستقل و آن گونه که بانیان آن می گویند جبران هر آن چیز این استان از دست داده است، اعلام شد.
 

به گزارش کردپرس، گروهی تحت عنوان تبدیل سلیمانیه به اقلیم مستقل، روز یکشنبه 16 شهریور ماه 1399 در مرکز سلیمانیه کنفرانسی خبری ترتیب داده و طرحی برای تحقق این هدف که به گفته آن ها از حالت ایده خارج و به طرحی سیاسی تبدیل شده را برای افکار عمومی آشکار ساختند.
بیار عمر سرپرست گروه تبدیل استان سلیمانیه به اقلیم مستقل در این کنفرانس خبری، گفت: ما با هدف حل و فصل مشکلات و بحران ها و ایجاد تغییرات در نظام حاکمیتی در اقلیم کردستان و جبران همه آن چه از دست داده ایم، این طرح حقوقی را تهیه و تدوین کرده ایم.
وی گفت: ما جمعی از شهروندان استان های سلیمانیه و حلبچه و مناطق گرمیان و راپرین، گروهی را تشکیل داده و  قصد داریم بر اساس قانون اساسی عراق مصوب سال 2005 در خصوص تبدیل استان ها به اقلیم، مردم این مناطق را از وضعیت اسفبار کنونی خارج ساخته و برای آن ها، توسعه اقتصادی به ارمغان آوریم.
سرپرست طرح تشکیل اقلیم سلیمانیه، تصریح کرد: ساکنان این مناطق در مبارزات و قیام و قربانی دادن ها پیشاهنگ بودند، اما بهره ای از دستاوردها نداشته و به حاشیه رانده شده اند. دلیل این امر نیز اولویت دادن منافع سیاسی بر منافع عمومی بوده است. کشمکش میان احزاب و خانواده های حاکم موجب فروپاشی زیربناهای اقتصادی این منطقه و فقیر شدن ساکنان آن شده است.
بیار عمر افزود: با احساس مسئولیت تاریخی برای اکنون و آینده مردممان و نجات ساکنان این منطقه از اوضاع اسفبار کنونی، از طریق تهیه طرحی جامع که بر اساس قانون اساسی عراق تدوین شده است، به میدان آمده ایم.