سرویس کرمانشاه
آخرین خبرهای کرمانشاه
انتشار:  سه‌شنبه 25 شهریور 1399  ::  18:23   

به بهانه انتخاب یک اهل سنت به عنوان رئیس شورای شهر کرمانشاه؛

انتخابی نمادین / سید علاءالدین حیدری

سرویس کرمانشاه _ " این انتخاب برای همه ما چه شیعه، چه سنی و چه اهل حق ساکن شهر کرمانشاه مهم است. مهم از آن جهت که کرمانشاه کلان شهری برای همه است و همه ما می توانیم بطور مساوی در آن زیستی همدلانه و یکرنگ داشته باشیم ."

انتخاب مهندس طیب حیدری بعنوان رئیس شورای شهر کرمانشاه را یک نماد می دانم. نمادی از فهم بالا و درک عمیق مردم و اعضای محترم شورای شهر کرمانشاه که ورای تعصبات و جبهه گیریهای قومی و مذهبی گام در مسیری گذاشته اند که قطعا توسعه نوید آنست .
این انتخاب برای همه ما چه شیعه ، چه سنی و چه اهل حق این شهر مهم است . مهم از آن جهت که کرمانشاه کلان شهری برای همه است و همه ما می توانیم بطور مساوی در آن زیستی همدلانه و یکرنگ داشته باشیم . انتخاب فرزند شایسته اهل سنت بعنوان رئیس شورای شهر کرمانشاه و برای اولین بار را نشانه ای از بالندگی فکری ،  پختگی سیاسی و شعور بالای مردم کرمانشاه که نمایندگان آنها در شورای شهر سمبل آن هستند می بینم .
این اقدام قطعا حاصل و ثمره سالها فعالیت بزرگان این شهر است که سال های سال در راه وحدت و یکدلی مردم کرمانشاه قدم برداشته اند .خوشحالم که در کرمانشاه گامی اینچنینی برداشته شد .این گام را هم اتفاقی نمی دانم بلکه آنرا حاصل جمع یک فرایند و پروسه مدنی می دانم که ثمرات مثبت دیگری را در بر خواهد داشت .پنجره ای رو به توسعه، که بدون شک سود آن برای همه همشهریان خواهد بود .
🔸با هم بودن ما یعنی رشد و پویایی فکری ، سیاسی، اجتماعی شهروندان که ماحصل آن #توسعه_شهری خواهدبود .