سرویس کرمانشاه
آخرین خبرهای کرمانشاه
انتشار:  دوشنبه 7 مهر 1399  ::  00:05   

به مناسبت ششم مهرماه سالروز استاد پرتو کرمانشاهی؛

گرامی باد چنین روزی! / دکتر جلیل آهنگرنژاد*

سرویس کرمانشاه _ "ششم مهرماه برای ما کرمانشاهی‌ها نیز یکی از ماندگارترین‌هاست. هر ساله در تکاپوی قاصدک‌ها و رقص برگ‌های زرد و سرخ و ارغوانی، وقتی دو «6» به آرامی در کنار هم می نشینند، تقویم‌ها تولد شاعری نام‌آور را  با شادمانی در این دیار تاریخی فریاد می‌زنند."

روزها، ساعت‌ها و دقایقی که مدام با شتاب در حال گذرند، حتماً یادآور تولد انسان‌هایی هستند که تعدادشان به میلیاردها نفر می‌رسد. اما در این میان و در طول سال برای هر ملت و مردمی تنها برخی زادروزها اهمیت« خاص» دارند.

نزدیک‌ترین مثالش در همین روزهای پشت سر به استاد مسلم عرصه‌ی موسیقی:«محمدرضا شجریان» اختصاص داشت و دیدیم و شنیدیدید و خواندند که دوستدارانش چقدر مهربانی نثارش کردند...

▫️ششم مهرماه برای ما کرماشانی‌ها نیز یکی از ماندگارترین‌هاست. هر ساله در تکاپوی قاصدک‌ها و رقص برگ‌های زرد و سرخ و ارغوانی، وقتی دو «6» به آرامی در کنار هم می نشینند، تقویم‌ها تولد شاعری نام‌آور را  با شادمانی در این دیار تاریخی فریاد می‌زنند.

استاد علی اشرف نوبتی(پرتو) در چنین روزی به دنیا آمد تا به نحوی فخر فرهنگی کرماشانی‌ها باشد و نامش در تقویم دل مردمان این سامان به زیباترین شکل ثبت و ضبط گردد و وجودش در این جغرافیای فرهنگی_تاریخی اعتباری ناب باشد.

شعرش برگ افتخاری برای این خاک تاریخی است. هم در غزل فارسی دارای جایگاه است و هم در گستره‌ی پر راز و رمز زبان کوردی آثار معتبری دارد. اعتبارش نه از رنگ تریبون‌های دولتی، بلکه از صدای زلال قلوب مردمان سرزمین صدق و راستی است.

صدایش صدای مردم، هوایش هوای مردم و دلش پر از صفای مردم است. او با فروتنی و افتادگی تمام در دل مردم این دیار قله‌ای سرافراز است. بماناد با سربلندی برای مردمانی که در سراسر این جغرافیای فرهنگی با تمام دلشان دوستش می‌دارند.

* مدیرمسئول هفته نامه صدای آزادی