سرویس ايلام
آخرین خبرهای ايلام
انتشار:  دوشنبه 7 مهر 1399  ::  11:18   

برخی خدمات مددکاری به مراکز نیکوکاری ایلام برون سپاری می شود

سرویس ایلام - مدیرکل کمیته امداد استان ایلام در دیدار با مسئول اجرایی و رئیس هیئت عامل مرکز نیکوکاری سرپناه که در شهر ایلام فعالیت دارد، از برون سپاری برخی خدمات مددکاری به مراکز نیکوکاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، قنبر موسی نژاد بر پیوست فرهنگی خدمات کمیته امداد به نیازمندان و مددجویان تأکید کرد و گفت: ارائه خدمات فرهنگی به نیازمندان و داشتن پیوست فرهنگی خدمات گوناگون این نهاد، در راستای برنامه های توانمندسازی کمیته امداد صورت می گیرد.

مدیرکل امداد استان ایلام ورود مراکز نیکوکاری وابسته به امداد  به امورات فرهنگی و ارائه این نوع خدمات را از برنامه های جدید امداد عنوان کرد و گفت: در کنار خدمات حمایتی و مالی به نیازمندان از این پس برخی خدمات فرهنگی و آموزشی نیز از طریق این مراکز به نیازمندان ارائه می شود و هم اکنون نیز در برخی مراکز این نوع خدمات انجام می گیرد.

موسی نژاد با عنوان اینکه در فضای اجتماعی استان ایلام جای برخی فعالیتها و خدمات فرهنگی خالی است افزود: بسیاری از خانواده های مددجو و نیازمند دارای استعدادهای درخشان علمی و فرهنگی هستند و تلاش ما در امداد این است که از طریق فعالیتهای فرهنگی و حمایتی این استعدادها را شناسایی و به شکوفایی برسانیم.

مسئول اجرایی مرکز نیکوکاری سرپناه ایلام نیز در این دیدار در سخنانی گفت: هم اکنون بیش از 260 خانواده نیازمند در حوزه فعالیت این مرکز نیکوکاری شناسایی شده که در زمینه های معیشتی، فرهنگی، مسکن و دیگر خدمات حمایتی مورد حمایت این مرکز نیکوکاری قرار دارند.