سرویس اقلیم کردستان
آخرین خبرهای اقلیم کردستان
انتشار:  دوشنبه 7 مهر 1399  ::  13:19   

سرشماری سراسری در عراق و اقلیم کردستان بە تعویق افتاد

سرویس عراق و اقلیم کردستان - هیئت آمار اقلیم کردستان اعلام کرد پروسە سرشماری ساکنین عراق و اقلیم کردستان تا پایان سال ٢٠٢١ بە تعویق افتاد.
 

به گزارش کردپرس به نقل از باس نیوز، هیئت آمار اقلیم کردستان در بیانەای اعلام کرد: در نشست وزیر برنامە و بودجە دولت اقلیم کردستان و رئیس هیئت آمار اقلیم کردستان و همچنین مشاور ملی سرشماری عراق در سازمان ملل، دربارە آخرین اقدامات صورت گرفتە برای سرشماری سراسری در عراق و اقلیم کردستان گفتگو شد، همگان بر هماهنگی همیشگی دو طرف تاکید کردند و خواهان ایفای نقش مؤثر سازمان ملل در برنامەهای این سازمان شدند.
بنابر این بیانیە، پروسەی سرشماری در عراق و اقلیم کردستان تا پایان سال ٢٠٢١ بە تعویق افتاد.
پیشتر اعلام شدە بود کە در ماه دهم میلادی سرشماری سراسری در عراق و اقلیم کردستان آغاز خواهد شد.