سرویس ايلام
آخرین خبرهای ايلام
انتشار:  سه‌شنبه 8 مهر 1399  ::  11:10   

کتاب دفاع مقدس ایلام؛ تولید بدون پخش

سرویس ایلام - استان ایلام به عنوان یکی از جبهه های اصلی دوران جنگ تحمیلی دارای ظرفیتی غنی از گنج تمام نشدنی ادبیات دفاع مقدس است و هر چند امروز اهتمام خوبی در خصوص تولید محتوای بومی در این عرصه شکل گرفته است، اما پخش نکردن کتابها خطایی راهبردی است که نمی تواند ما را بر جریان تحریف پیروز کند.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، کتاب (چه کاغذی و چه الکترونیکی و صوتی اش) هنوز هم مهم ترین منبع دانایی است که حذف آن از چرخه آموزش و فرهنگ، نشدنی به نظر می رسد. متولیان فرهنگ و اجتماع همواره بخش عمده ای از تولیدات خود را به تولید محتوا در قالب کتاب اختصاص می دهند و اهتمام جدی آنها در قدم بعدی، پخش کتاب است که اهمیت آن هرگز کمتر از تولید طاقت فرسای محتوای فاخر نیست؛ چیزی که در خصوص آثار دفاع مقدس در استان ایلام بسیار به ندرت اتفاق می افتد و مخاطبان غالباً از وجود کتاب بی اطلاع و از خرید آن محرومند.

کتاب اگر به ویترین نرسد، دیده نشده، خریده نمی شود و نمی تواند رسالت ما را در انتقال ارزشهای دفاع مقدس برآورده کند. انبار کردن کتاب و چیدن برخی از آنها بر یک میز در حاشیه یک گردهمایی، ذره ای به حال فرهنگ دفاع مقدس در ایلام سودمند نیست. اگر قرار است کتابی تولید شود و به دست مخاطب نرسد و خوانده نشود، پس چرا اصلا تولید می شود؟

بزرگان ادبیات دفاع مقدس معتقدند که کتاب دفاع مقدس می تواند انقلاب را صادر کند و این مهم با ترجمه برخی کتابهای تولید استانهای غیردرگیر در جنگ اتفاق افتاده و باعث رساندن پیام و سبک زندگی و غایات انقلاب اسلامی ایران به دیگر کشورهای جهان شده است. بدی این کار جایی است که استان ایلام حتی در رساندن کتابهای تولیدی خویش به دست مردمان استانش نیز عاجز است چه رسد به اینکه در کتابفروشی شهرهای دیگر قرار بگیرند و چه رسد به اینکه به زبان اردو، عربی، انگلیسی و... ترجمه شده و انقلاب را صادر کند.

این مهم می تواند چند دلیل داشته باشد: یکی سبد خالی استان ایلام و ناشران خصوصی و دولتی اش در حوزه پخش کتاب در کشور است که در این مهم با بسیاری از استانهای دیگر  همدردیم چرا که سیستم پخش دست چند ناشر و پخش کننده بزرگ است که گر چه چندان با ادبیات دفاع مقدس نیز مأنوس نیست ولی اگر کتابی را بداند برایش سود دارد حتما پخش می کند. در این مقوله خریدهای 100 و 50 جلدی حمایتی ارشاد و نهاد کتابخانه ها گر چه غنیمت است ولی اصلا پخش به حساب نمی آید.

دلیل دیگر ممکن است ضعیف بودن آثار تولیدی باشد که در سالهای اخیر رشد کیفی خوبی داشته اند ولی بی شک کیفیت بسیاری از کتابهای تولیدی در استان ایلام قابل دفاع نیستند و بیشتر از رساندن پیام دفاع مقدس به نسلهای معاصر، به کارِ بالا بردن عدد تلاش ما می آیند! کارهای فاخر و ماندگار و راهگشا در این میان در تمامی نحله های ادبیات و تاریخ و پژوهش دفاع مقدس در ایلام انگشت شمارند و می طلبد جهت پرهیز از بیهوده کاری و بالا بردن کیفیت و عمل به رسالتها در آن بازنگری جدی صورت بگیرد.

دلیل دیگر دولتی بودن تولید آثار دفاع مقدس در حوزه کتاب است. نگاه دولتی و سازمانی که بعضا با دستورات غیرکارشناسی همراه است به کارهای خوب لطمه زده و می زند. پای کار بودن نهادهایی که در حوزه تولید کتاب دفاع مقدس مسئولیت دارند یک فرصت خوب برای ارائه آثار ماندگار در این حوزه است البته به شرطی که نویسندگان و پدیدآورندگان دستشان باز باشد و به آنها اعتماد شود که در درون گفتمان انقلاب اسلامی کار خودشان را بکنند. معضل دیگرِ دولتی بودن تولید محتوای دفاع مقدس در ایلام، نگاه کارمندگونه به این قضیه است. مثل بخش خصوصی نیست که برای فروش کتابش سفر کند، تبلیغ کند، پوستر بزند، مشاوره بگیرد، خواهش کند و هر طور شده راهش را به قلب مخاطب باز کند. کارمندِ تولید کتاب دفاع مقدس در هر نهاد دولتی و هنری و نظامی که باشد در بهترین حالت شاید به اندازه حقوقش به فرآیند تولید کتاب نظارت کرده و به بهتر شدن آن کمک کند، اما پس از انتشار کتاب هیچ وظیفه ای در قبال پخش آن ندارد و انبارهای مملو از کتاب این نهادها و بی توجهی و کاهلی نسبت به پخش آثار دفاع مقدس در ایلام فراتر از شرکت در یک یا دو نمایشگاه استانی و چیدن میز در کنار همایشهاست و اگر متولین ارشد تولید محتوای دفاع مقدس در ایلام فکری برای آن نکنند، نه تنها به این مبارزه فرهنگی کمکی نکرده اند بلکه ناخواسته جریان تحریف را نیز تقویت کرده اند که این اصلا برازنده شهدا و رزمنده های استان ایلام نیست.

لذا ضروری است در کنار ادامه اهتمام به ارتقای تولید کتابهای فاخر دفاع مقدس در تمامی شاخه های آن، یک فکر ساختاری، جدی و اساسی برای پخش این کتابها بشود که دفاع مقدس ایلام مثل دیگر جنبه های استان از گمنامی بیرون بیاید.

نویسنده: یاسر بابایی