سرویس کردستان
آخرین خبرهای کردستان
انتشار:  شنبه 19 آبان 1397  ::  11:36   

جذابیت های مریوان از منظر اقتصادیون سیاسی مزاج

سرویس کردستان- مریوان علاوه بر جاذبه های طبیعی، جنگل ها و دریاچه زیبایش و مردم صمیمی اش دارای موقعیت دیگری  است که مزید این جذابی ها شده  و تا حدودی همانند پر طاووس بلای جانش گردیده است .

تنهاترین دروازه رسمی تجاری استان و یکی از پر رونق ترین معابر تجارت خارجی غرب کشور بر اهمیت این شهر مرزی افزوده است و به همین خاطر حسگرهای اقتصادی در این شهر بدون درنظر گرفتن همه مشکلاتی که کسبه مرزی آن دارند به صورت خودکار فعال هستند و دید و نگاه همه اعم از نوکیسه ها و پرکیسه ها به این معبر درآمدی مردمی می باشد. در حالی که این ظرفیت می تواند به عنوان یکی از محورهای توسعه جهشی استان و فرصتی برای نشاط و جوشش اقتصادی شهرستان قرار گیرد ولی همین ظرفیت آن را ناخواسته درگیر معادلات سیاسی نموده و متاسفانه حظی از توسعه نصیبش نگردیده است.

 مع الاسف سایه نگاه سیاسی بر این شهر سنگینی می کند و حتی تغییر مدیریت آن نیز بر اساس ذائقه های سیاسی جریان و یا افراد خاصی انتخاب می شوند کما اینکه تعلل در انتصاب مدیریت ارشد آن که مورد مناقشه مجلس و دولت می باشد چندین ماه است که با این دیدگاه به تاخیر افتاده است و به نظر می رسد اراده بر این است که مدیریت این شهرستان به صورت ماموریتی گمارده  شود که  اهداف اقتصادی برخی جریانات و یا افراد خاصی را دنبال کند وگرنه ابرام و پافشاری بر روی گزینه ای خاص از سوی افراد و یا طیفی خاص چه معنی دیگری می تواند داشته باشد؟ آن هم مدیری که تجربه ناموفقی در این شهر داشته با چه هدفی این قدر مورد حمایت بعضی ها می باشد و موجبات گسترش حاشیه های این شهر را فراهم می آورند؟

اخبار کردپرس را در سایت جدید دنبال کنید