انتشار:  دوشنبه 29 اردیبهشت 1399  ::  10:33

سرویس ترکیه

اختصاصی کردپرس:

آیا آرایش اپوزیسیون ترکیه در حال تغییر است؟

سرویس ترکیه - احتمال جدایی حزب خوب از ائتلاف ملت روز به روز در حال قوی تر شدن است و همین مسئله باعث می شود تا آرایش اپوزیسیون ترکیه در آستانه تغییرات مهمی قرار بگیرد. آکشنر و حزب خوب اگر بتوانند با کسب اعتماد داوود اوغلو و باباجان حزب آینده و حزب DEVA را به سمت خود بکشند یک ائتلاف جدید در سیاست داخلی ترکیه ایجاد خواهد شد.

تأسیس دو حزب آینده توسط احمد داوود اوغلو و پیشرفت و دموکراسی (DEVA) توسط علی باباجان و جدایی آنان از بدنه اصلی حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) پویایی قابل توجهی را در احزاب اپوزیسیون ترکیه به وجود آورده است. به نوعی که با توجه به تحولات اخیر در سیاست داخلی ترکیه تغییر آرایش ائتلاف اپوزیسیون ترکیه به یک امر محتمل تبدیل شده است.

قبل از هر چیز باید گفت ائتلافی که تحت عنوان ائتلاف ملت در برابر حاکمیت سیاسی به وجود آمده بود یک ائتلاف لرزان به حساب می آمد که کمتر کسی به تداوم این ائتلاف به عنوان یک ائتلاف مستحکم اپوزیسیون در برابر جاکمیت سیاسی باور داشت. ائتلاف ملت اگرچه در آخرین انتخابات ترکیه با ابتکار عمل حزب کُردی دموکراتیک خلق ها (HDP) موفق نیز عمل کرده است ولی یک ائتلاف مصلحتی به حساب می آید که با دستپاچگی در برابر ائتلاف جمهور که حاکمیت سیاسی را در دست دارد و صرفاً برای رقابت در عرصه انتخابات به وجود آمده است. تأسیس دو حزب جدید در ترکیه نیز مزید بر علت شده است تا دیگر تغییر در آرایش اپوزیسیون به امری حتمی بدل شود.

یکی از پایه های این تغییر آرایش بدون شک حزب خوب است. حزب خوب و مرال آکشنر با رگه های ملی گرایی ترک از همان روز اول به یک ساز ناکوک در داخل ائتلاف اپوزیسیونی تبدیل شده بود که وجه بارز آن چپ گرایی بود. آکشنر و حزب خوب اگرچه از حزب حرکت ملی ترکیه (MHP) جدا شده است ولی به هیچ عنوان از ایدئولوژی و ذهنیت این حزب نتوانسته است رهایی پیدا کند و هر گونه مصالحه با حزب کُردی HDP را نمی پذیرد. از همین رو، هر اندازه حزب جمهوری خواه خلق ترکیه (CHP) به عنوان بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه به HDP نزدیک تر می شود، حزب خوب از این ائتلاف دور می شود. علاوه بر این، تاسیس احزاب جدید توسط داوود اوغلو و باباجان باعث شده است آکشنر و تشکیلات حزب خوب سودای رهبری اپوزیسیون در یک شاخه جداگانه در سر بپرورانند و خود را از سایه CHP که تفاوت های اصولی نیز با آنان دارند جدا کنند. آکشنر اگر بتواند داوود اوغلو و باباجان را به سمت خود کشانده و با ورود حزب سعادت و حزب دموکرات ائتلاف جدیدی را به وجود آورند بدون شک از ائتلاف ملت خارج خواهد شد و نقش رهبری در یک شاخه جدید اپوزیسیون را به دست خواهد گرفت. انتقاداتی که در روزهای گذشته توسط این حزب از HDP و حمله به این حزب کردی صورت می گیرد از همین مسئله نشأت گرفته است.

از طرف دیگر، وجود داوود اوغلو و باباجان در صدر احزاب جدید التاسیس به معنی کسب آراء قابل توجهی از بخش محافظه کار و دیندارهای میانه روی است که حزب CHP و جناح اپوزیسیون چپ گرا به آن نیاز دارد. بدون شک قلیچدار اوغلو و تشکیلات CHP تلاش زیادی خواهند کرد تا این دو حزب را در داخل ائتلاف خود جای دهند. اظهارات اخیر کمال قلیچدار اوغلو رئیس CHP در خصوص آمادگی این حزب مبنی بر انتقال نمایندگانی به احزاب دیگر به منظور حضور آنان در پارلمان ترکیه در همین راستا قابل تجزیه و تحلیل است. قلیچدار اوغلو اگر بتواند داوود اوغلو و باباجان را به سمت خود بکشاند بخش قابل توجهی از آراء محافظه کارانی را که همواره در کسب اعتماد آنان با مشکل روبه رو بوده است از این طریق به دست خواهد آورد.

با توجه به تحولات اخیر در داخل ترکیه، احتمال جدایی حزب خوب از ائتلاف ملت روز به روز در حال قوی تر شدن است و همین مسئله باعث می شود تا آرایش اپوزیسیون ترکیه در آستانه تغییرات مهمی قرار بگیرد. آکشنر و حزب خوب اگر بتوانند با کسب اعتماد داوود اوغلو و باباجان حزب آینده و حزب DEVA را به سمت خود بکشند یک ائتلاف جدید در سیاست داخلی ترکیه ایجاد خواهد شد و اگر قلیچدار اوغلو موفق به این امر شود ائتلاف ملت این بار با بازیگران جدیدی به عرصه رقابت با حاکمیت خواهد آمد، بازیگرانی که اشراف کامل به حاکمیت سیاسی داشته و نقش بسیار مهمی در این حاکمیت بازی کرده اند.

 

اختصاصی کردپرس/سرویس ترکیه