انتشار:  جمعه 4 مهر 1399  ::  16:32

سرویس جهان

رییس مشترک شورای نظامی دیرالزور:

اعراب دیرالزور از نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت می کنند

سرویس جهان- للوی عبدالله به اندیشکده مرکز ویلسون گفته است اکثر مردم دیرالزور سوریه که عرب هستند خواهان ادامه حضور نیروهای کرد-عرب سوریه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه در این استان هستند.

به گزارش کردپرس، خانم للوی عبدالله، رییس مشترک شورای نظامی دیرالزور سوریه از اعراب قبیله شمر در این استان است. وی در مصاحبه با اندیشکده مرکز ویلسون گفته است اعراب دیرالزور رابطه خوبی با نیروهای کرد-عرب سوریه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه دارند و از حضور آنها در استان اکثرا عرب نشین دیرالزور حمایت می کنند.

وی در مورد احتمال شورش قبایل دیرالزور علیه نیروهای دموکراتیک سوریه به سبب برخی مخالفت ها با حضور این نیرو در این استان گفت: خیزش قبایل در این استان علیه نیروهای دموکراتیک سوریه اتفاق نخواهد افتاد و به دلیل این که مردم از ما حمایت می کنند ما همچنان در این استان حضور خواهیم داشت.

رییس مشترک شورای نظامی دیرالزور تایید کرد که نسبت واگذاری پستها به اعراب در مقابل کردها کمتر است و اعراب می خواهند پست های بیشتری به آنها واگذار شود.

للوی عبدالله در پاسخ به این سوال که آیا کردها اکثر اختیارات را در اداره خودگردان شمال سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه را در دست دارند گفت: از نظر ما تفاوتی میان کردها، اعراب و یا آشوریان وجود ندارد و کسانی که این مسائل را مطرح می کنند به دنبال ایجاد تنش هستند.

وی نسبت به فعال شدن هسته های مخفی داعش در دیرالزور هشدار داد.