سرویس جهان
آخرین خبرهای جهان
انتشار:  پنج‌شنبه 4 دی 1399  ::  22:25   

همسر صلاح الدین دمیرتاش:

سیستم قضایی ترکیه به اصلاح نیاز دارد

سرویس جهان- باشاک دمیرتاش با اشاره به اینکه ترکیه به رای دادگاه حقوق بشر اروپا درباره آزادی صلاح الدین دمیرتاش عمل نکرده، تاکید کرد سیستم قضایی ترکیه باید اصلاح شود.

به گزارش کردپرس، دادگاه حقوق بشر اروپا دو روز پیش با تبعیض آمیز و غیرقانونی خواندن بازداشت چهار ساله صلاح الدین دمیرتاش، سیاستمدار کرد ترکیه ، از آنکارا خواست وی را فورا آزاد کند.

باشاک دمیرتاش، همسر صلاح الدین دمیرتاش به رویترز گفت: انتظار دارم صلاح الدین دمیرتاش آزاد شود زیرا ترکیه از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق بشر اروپا و از بنیانگذاران کمیته حقوق بشر آن است.

وی با اشاره به عدم تمکین ترکیه به رای دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد آزادی دمیرتاش افزود مسئله تنها دمیرتاش نیست، کل سیستم قضایی ترکیه به اصلاح نیاز دارد.

باشاک دمیرتاش با اشاره به غیرقانونی خواندن بازداشت دمیرتاش از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا گفت ما می دانستیم که بازداشت وی غیرقانونی و ناعادلانه است و خرسندیم که دادگاه آن را به صورت رسمی اعلام کرد.